Now showing items 1-2 of 2

  • KOMPARATIVNÍ ANALÝZA STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

   Author: Filip Graman; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Kačena Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-05)
   Diplomová práce se zabývá komparativní analýzou stavebních společností, jejíž součástí je i obecný popis fungování mezinárodních stavebních společností. V rámci popisu fungování mezinárodních stavebních společností se ...
  • Posouzení finančního zdraví vybraných stavebních společností pomocí bankrotních modelů 

   Author: Roman Koc; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Brodilová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce je zaměřena na téma finanční situace vybraných stavebních společností. První kapitola je věnována teorii, co to bankrotní modely jsou a jaké vstupní informace jsou nutné pro dosazení do bankrotních modelů ...