Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční analýza stavebního podniku 

   Author: Dan El Haddidy; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Krejčí Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování finanční analýzy stavební společnosti Strabag a.s. a její porovnání s konkurencí. Hlavním cílem je zjištění, jakým způsobem se projevil Covid-19 ve finančních výkazech. Tato ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních podniků a vliv pandemie COVID-19 

   Author: Veronika Neradová; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Diplomová práce se zabývá finanční analýzou vybraných stavebních společností a zhodnocením vlivu pandemie COVID-19 na tyto společnosti. V úvodu práce jsou stanoveny cíle práce, kterých by mělo být dosaženo. Následně je ...