Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení investice do nástavby polyfunkčního domu určeného k pronájmu 

   Author: Tomáš Sádlík; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Peřina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do nástavby polyfunkční budovy. V práci je postupně představen současný stav objektu a investiční záměr. Následně se tato práce zaměřuje na investiční náklady, výnosy z nově ...