Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení změn ve stavebním projektu s využitím zásad projektového řízení 

   Author: Šárka Hvězdová; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vala Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem práce je zpracování tématu řízení změn ve stavebním projektu. Práce se zabývá řízením změn na pozemních stavbách v soukromém sektoru. V úvodu práce je nastíněna problematika změn stavebních projektů. V první části ...
  • Vliv změnových řízení na celkový průběh výstavby 

   Author: Barbora Hačecká; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Kocmánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Tématem diplomové práce je analýza a vyhodnocení změn probíhajících na stavbě. Teoretická část obecně popisuje výstavbový projekt, náklady životního cyklu stavby, smluvní vztahy ve stavebnictví a claimovou agendu. Ve druhé ...