Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení změn ve stavebním projektu s využitím zásad projektového řízení 

   Author: Šárka Hvězdová; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vala Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem práce je zpracování tématu řízení změn ve stavebním projektu. Práce se zabývá řízením změn na pozemních stavbách v soukromém sektoru. V úvodu práce je nastíněna problematika změn stavebních projektů. V první části ...
  • Tržní ocenění rodinného domu a vyhodnocení investice 

   Author: Jana Soprová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Škoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá oceněním rodinného domu a stanovením nákladů na rekonstrukci objektu. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část popisuje základní pojmy a metody v oceňování nemovitostí a rozpočtování. ...