Now showing items 1-2 of 2

  • Kontrolní postup u regionálních projektů 

   Author: František Brož; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Plešmíd Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tato diplomová práce pojednává o veřejných zakázkách z pohledu kontrolora a v praktické části se zaměřuje na kontrolu rozpočtů u veřejných zakázek. Upozorňuje na nejčastější chyby v rozpočtech a je-li to možné, poskytuje ...
  • Řízení změn na projektu v průběhu realizace 

   Author: Karolína Hubičková; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Kašpar Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tato práce se zabývá řízením změn na dvou konkrétních projektech. Řízení změn vychází ze smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem. Teoretická část popisuje projektové řízení. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější dodavatelské ...