Now showing items 1-1 of 1

  • Předběžná studie proveditelnosti sportovní haly v Praze 

   Author: Jiří Krůšek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Smola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Diplomová práce se věnuje zpracování předběžné studie proveditelnosti sportovní haly v Praze. Výstavbový projekt sportovní haly je umístěn v městské části Praha 5. Městská část je také investorem výstavbového projektu. ...