Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení nákladů životního cyklu silničního mostu 

   Author: Dominik Cikhart; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Benč František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku mostního stavitelství v závislosti na nákladech na životní cyklus. V teoretické části je nejprve popsána historie, názvosloví a životní cyklus mostních objektů. Dále se teoretická ...