Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení skladby investičních nákladů dopravní silnice nižší třídy v porovnání se stavbou rychlostní komunikace 

   Author: Čáp David; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Lahoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá teoretickým vymezením základních pojmů a jejich náležitostmi. Druhá část se soustředí na technické řešení komunikací, použité sklony, odvodnění komunikací, ...