Now showing items 1-1 of 1

  • Technicko-ekonomické porovnání variant provedení obnovy vodovodního řadu 

   Author: Röhrl Richard; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-10)
   Diplomová práce se zabývá teoretickou a praktickou částí technologií pro provedení obnovy a nové instalace inženýrských sítí. V teoretické části je věnována pozornost technologiím pro provádění inženýrských sítí. Práce je ...