Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické posouzení nákladů na BOZP stavby 

   Author: Wernerová Dita; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce pojednává o problematice určení nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jsou zde popsány nejpodstatnější legislativní prameny a jejich požadavky, proces předvýrobní přípravy projektu a určeny vazby mezi ...