Now showing items 1-1 of 1

  • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

   Author: Zderadičková Monika; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Cílem diplomové práce je navržení vhodné struktury plánu BOZP na staveništi a zpracování plánu BOZP na staveništi pro konkrétní projekt. Diplomová práce zpracovává legislativu BOZP potřebnou pro zajištění BOZP na staveništi ...