Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh variant využití nedokončeného bytového domu, analýza a hodnocení jejich ekonomické návratnosti 

   Author: Večeřová Tereza; Supervisor: Kosina Vít; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na ekonomické vyhodnocení konkrétního developerského projektu. V teoretické části je okrajově vysvětlen pojem developer a developerský projekt jako celek. Jsou zde uvedeny jednotlivé fáze ...