Now showing items 1-1 of 1

  • Investiční záměr zhodnocení orné půdy 

   Author: Lucie Koukolová; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Makovec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Hlavním cílem diplomové práce je přednést možné varianty zhodnocení orné půdy v majetku samostatného správního celku, obce. Tato práce se zabývá třemi variantami zhodnocení orné půdy. První varianta řeší zavedení inženýrských ...