Now showing items 1-2 of 2

  • Studie proveditelnosti projektu Rodinné bydlení v Řevničovské zahradě 

   Author: Petr Tuhý; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Hanusová Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá investičním záměrem nákupu pozemku a jeho developmentu. Pozemek se nachází v obci Řevničov, která leží v západní části Středočeského kraje. Cílem práce je vyhodnocení realizovatelnosti a ekonomické ...
  • Vyhodnocení efektivnosti variant investiční nemovitosti 

   Author: Lucie Pavlová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Hanusová Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení ekonomické výhodnosti tří investičních záměrů, určených k dlouhodobému pronájmu. Investiční záměr, do něhož se modelový investor rozhodl investovat své finanční prostředky nese ...