Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace komunikačního workflow v rámci přípravy projektu metodikou BIM 

   Author: Tomáš Katolický; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Fritz Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   V diplomové práci jsou analyzovány tradiční způsoby komunikace a proveden návrh nastavení a koordinace komunikačních procesů s využitím metodiky BIM. Vybraná komunikační workflow jsou realizována v rámci případové studie ...
  • Tvorba soupisu prací z informačního modelu stavby 

   Author: Adam Hruška; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Fritz Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby soupisu prací pomocí metodiky BIM a následného použití pro potřeby položkového rozpočtu. Tvorba položkového rozpočtu na bázi informačního modelu BIM není jednoznačná či ...