Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti výstavby rodinných domů v Berouně 

   Author: Filip Litera; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Filipová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti dle podnikatelského záměru, jehož předmětem je výstavba a prodej 107 rodinných domů včetně technického vybavení. V praktické části je provedena studie ...