Now showing items 1-1 of 1

  • Technologicko - ekonomické aspekty zelených stěn 

   Author: Filip Benedikt; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Bokorová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou zelených stěn. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmu zelená stěna a uvedení do problematiky zelených stěn. Tato část se ...