Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika tvorby výkazu výměr pomocí metodiky BIM 

   Author: Bečvarovská Radka; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Martínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou výkazu výměr pomocí metodiky BIM. V dnešní době je používán především tradiční ruční výkaz výměr. Na druhé straně existují BIM nástroje pro vytvoření výkazu. Jsou tyto moderní ...