Now showing items 1-1 of 1

  • Technicko-ekonomické aspekty protihlukových stěn 

   Author: Adam Ondrašík; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Diplomová práce „Technicko-ekonomické aspekty protihlukových stěn“ se zaobírá v první části možnostmi protihlukových opatření a variantami protihlukových stěn. V další části se soustřeďuje na aplikaci vybraných opatření ...