Now showing items 1-1 of 1

  • Technicko-ekonomické porovnání variant provedení podzemní stavby 

   Author: Povýšil Bohdan; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tománek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce je zaměřena na zpracování hodnotové analýzy variant provedení zemních prací na konkrétním projektu "Intenzifikace čistírny odpadních vod v Dolních Břežanech". Hodnotová analýza je vytvořena s cílem, aby ...