Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení a eliminace specifických vad stavebních projektů bytových domů 

   Author: Jiří Krůšek; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vad stavebních projektů bytových domů. V teoretické části je popsán současný stav problematiky vad, řešení vad z hlediska českého práva a z hlediska dodavatele stavby. V praktické ...