Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti polyfunkčního domu v Uherském Hradišti 

   Author: Hoch Jaroslav; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na zpracování vybraných částí studie proveditelnosti polyfunkčního domu v Uherském Hradišti. Cílem práce je stanovení optimálního rozložení ploch různého využití polyfunkčního domu za účelem ...