Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv druhu stavebního materiálu na konečnou cenu stavebního objektu 

   Author: Hejdová Michaela; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tématem bakalářské práce je posouzení vlivu druhu stavebního materiálu na konečnou cenu stavebního objektu. Jedná se jednopodlažní rodinný dům, který se nachází v Sušici v Plzeňském kraji. V teoretické části jsou popsané ...