Now showing items 1-1 of 1

  • Životní cyklus výstavbového projektu školky 

   Author: Barbora Lazárková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Železník Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem mé bakalářské práce je vyhodnocení a grafické znázornění nákladů investora v průběhu životního cyklu výstavbového projektu. Pro určení nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu jsem zpracovala podrobný ...