Now showing items 71-90 of 468

  • Ekonomicky efektivní návrh fotovoltaické elektrárny na objektu jezdecké haly 

   Author: Nikola Vorlíčková; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato práce je zaměřena na obnovitelné zdroje, zejména pak na solární energii, a její využití při výrobě elektrické energie. V první části je práce zaměřena na teorii o fotovoltaice, princip získávání sluneční energie a ...
  • Elektroenergetika ČR a výrobní kapacity v rámci stavebnictví 

   Author: Komendová Tereza; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Elektroinstalace - silnoproud, rozpočtové ukazatele 

   Author: Vincour Filip; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Vízner Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Úkolem této bakalářské práce je vytvořit rozpočtové ukazatele pro montážní práce elektroinstalací z pohledu celkové stavby a zároveň, samostatných prvků (hromosvod, rozvody, rozvaděč a kompletační prvky). Nedílnou součástí ...
  • Evaluace Operačního programu Životní prostředí v Jihočeském kraji 

   Author: Švecová Nikol; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Mikeš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá dotačním programem Operační program Životní prostředí s teoreticko-aplikačním charakterem. V teoretické části jde o popis dvou na sebe navazujících dotačních období z programu OPŽP. Hlavním cílem ...
  • Facility management stavebního objektu 

   Author: Andres Petr; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Faktory a rizika související s výběrem pozemku při přípravě developerských projektů 

   Author: Vlčková Eva; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Faktory ovlivňující cenu mostu - Most přes Opárenské údolí 

   Author: Šašková Zuzana; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Financování bydlení v ČR 

   Author: Kadlecová Petra; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování developerského projektu 

   Author: Hudec Jan; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Financování investičního projektu prostřednictvím fondů EU 

   Author: Strnad Michal; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Financování projektu prostřednictvím fondů EU 

   Author: Durďák Jakub; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování projektu prostřednictvím fondů EU 

   Author: Havrdová Radka; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních podniků 

   Author: Denis Gabriel; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem bakalářské práce je vypracování finanční analýzy dvou stavebních podniků a jejich následné porovnání. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První je teoretická část a zabývá se vysvětlením finanční ...
  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních společností 

   Author: Kodetová Magdalena; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce je věnována vypracování finanční analýzy a následnému porovnání dvou vybraných stavebních společností. Cílem teoretické části textu je seznámení s metodami finanční analýzy a mezipodnikového srovnávání s ...
  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních společností 

   Author: Požár Marek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je teoretické a praktické zpracování finanční analýzy a mezipodnikového srovnání stavebních společností BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. a Stylstav s.r.o. První část je teoretická a zabývá se ...
  • Finanční analýza a porovnání dvou vybraných stavebních podniků 

   Author: Daniel Peterka; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a jejím následným využitím pro zhodnocení ekonomické situace dvou vybraných stavebních podniků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Nejprve jsou v teoretické ...
  • Finanční analýza a porovnání finančních ukazatelů dvou stavebních firem 

   Author: Pávová Kamila; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Finanční analýza a porovnání výkonnosti dvou stavebních podniků 

   Author: Vratislav Kořínek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy a porovnání výkonnosti dvou vybraných stavebních podniků TERMIL s.r.o. a 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Práce je zpracována do dvou částí. První část ...
  • Finanční analýza dvou stavebních podniků a jejich vzájemné porovnání 

   Author: Jakub Bláha; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Účelem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy dvou stavebních podniků a jejich vzájemné porovnání. Těmito podniky jsou Spektra, spol. s.r.o. a INOS RICHTER s.r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První ...
  • Finanční analýza firmy TIPS 

   Author: Futerová Eliška; Supervisor: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)