Now showing items 128-147 of 494

  • Investiční proces v tepelné elektrárně 

   Author: Válková Kateřina; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Berka Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá investičním procesem v tepelné elektrárně. Práce je členěna do dvou částí - teoretického uvedení do problematiky a praktického příkladu z tepelné elektrárny Kladno. Teoretická část popisuje podíl ...
  • Investiční příležitost v lázeňském městě 

   Author: Korcová Radka; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Prvním cílem bakalářské práce je hodnocení investičního záměru stavby bytového domu v Mariánských Lázních. Nejprve je investiční záměr hodnocen na základě propočtu, následně na základě rozpočtu bytového domu. Cílem druhým ...
  • Investiční studie deverzifikace specializované stavební firmy 

   Author: Janovský Lukáš; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Investiční studie projektu bytového domu 

   Author: Rakovič Matěj; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Předmětem bakalářské práce "Investiční studie projektu bytového domu" je samotné zpracování investiční studie bytového domu v ulici Na Popelce. V práci je nejprve uvedeno několik informací o projektu. Dále je v ní provedena ...
  • Investiční výstavba a provozování kanalizací 

   Author: Marešová Veronika; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Cílem bakalářské práce je zpracovat ucelený souhrn problematiky investiční výstavby a provozování kanalizací na území ČR a porovnat provozní náklady vybraných druhů kanalizací. V první části práce jsou shrnuty důležité ...
  • Investiční záměr - rekonstrukce stávajících prostor na restaurační areál 

   Author: Barbora Janečková; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá efektivností investice, kterou je rekonstrukce staré stodoly na restaurační areál, kde se budou pořádat mimo jiné svatební hostiny nebo oslavy narozenin. Stará stodola je součástí pivovarského ...
  • Investiční záměr využití bytového domu Jiravská 

   Author: Wolgemutová Tereza; Supervisor: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Investiční zhodnocení pozemku 

   Author: Zelinka Jaroslav; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Rohlena Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout investiční zhodnocení pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se tedy o krátkodobou investici. Zhodnocení řešeného pozemku spočívá v přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, ...
  • Inženýring v investiční výstavbě 

   Author: Hrouda Jiří; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Kalkulace nákladů na zařízení staveniště v průběhu výstavby 

   Author: Nella Macková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh zařízení staveniště a jeho následná kalkulace nákladů. Teoretická část se zabývá členěním zařízení staveniště a zásadami pro jeho návrh. V praktické části jsou následně tyto ...
  • Kalkulace nosných položek rodinného domu 

   Author: Aneta Sluková; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Ráb Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Bylo vybráno sedm nosných položek ze zpracovaného položkového rozpočtu na stavební objekt rodinného domu, umístěného v obci Volenice. ...
  • Kalkulace viceprací a méněprací v průběhu realizace stavebního projektu 

   Author: Sobotka Tomáš; Supervisor: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komínové systémy - cenové porovnání 

   Author: Faltínová Kateřina; Supervisor: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikace zákazníka a poskytovatele facility služeb 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této práce je porovnání rozdílů ve správě nemovitosti a facility managementu a dále zaměření na komunikaci společnosti provozující facility management a zákazníka žádající si jeho služby. Jak společnost vyhodnocuje ...
  • Konstrukční systémy RD a jejich ekonomické hodnocení 

   Author: Beranová Alena; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Krizový management stavebního podniku 

   Author: Devátý Marek; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá krizovým managementem a využitím jeho nástrojů na modelovém případu stavebního podniku, který se nachází v neočekávané krizové situaci. Informace v teoretické části popisuje dle odborných ...
  • Logický rámec projektu 

   Author: Pavlovský Jakub; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Malé a střední podniky ve stavebnictví v době krize 

   Author: Braunstein Tomáš; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Management subdodávek 

   Author: Lachman Ivan; Supervisor: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Manažerská efektivita návrhu a realizace průmyslových staveb 

   Author: Frýbová Karolína; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Hruška Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce Manažerská efektivita návrhu a realizace průmyslových staveb se zabývá analýzou procesu projektového managementu průmyslových staveb, ve společnosti, která se zabývá projektovým managementem staveb. V ...