Now showing items 102-121 of 494

  • Finanční analýza stavební společnosti DEK a.s. 

   Author: Jakub Kalenda; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tématem této bakalářské práce je teoretický přehled základních metod finanční analýzy a jejich následná aplikace na vybranou stavební společnost. První (teoretická) část práce obsahuje obecné informace o finanční analýze ...
  • Finanční analýza stavební společnosti Techniserv a její vyhodnocení 

   Author: Pekárková Petra; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční situace podniku, a to konkrétně na finanční analýzu. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. První část je částí teoretickou, která se zabývá vysvětlením pojmu finanční ...
  • Finanční analýza stavebních společností 

   Author: Vítková Gabriela; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza stavebního podniku 

   Author: Jiří Drahoňovský; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou stavebního podniku a je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části je popisována samotná finanční analýza, zdroje dat, vybrané metody a ukazatele. ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností 

   Author: Krausová Aneta; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou dvou stavebních společností BELSTAV CZ, s.r.o. a FOUKAL, s.r.o. Cílem práce je poskytnout přehled o finanční situaci těchto společností v letech 2010-2014. Dalším cílem je ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností 

   Author: Mička Tomáš; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem bakalářské práce je finanční analýza vybraných stavebních společností s teoretickým i praktickým zpracováním finanční analýzy. V první části práce je popsáno, co to finanční analýza je, čím se zabývá, jak se s ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností 

   Author: Raková Markéta; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Nováková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tématem bakalářské práce je finanční analýza nejprve z teoretického a následně praktického hlediska. V teoretické části jsou rozebrány podklady a metody finanční analýzy, které jsou poté aplikovány v praktické části na dvě ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností a porovnání s průměrnými ukazateli za odvětví 

   Author: Roman Koc; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční situace vybraných stavebních společností a jejich vzájemné porovnání s průměrnými hodnotami za odvětví a všech posuzovaných společností. Skládá se ze dvou částí, teoretické a ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností, jejich srovnání a vyhodnocení 

   Author: Anastasiia Kapustina; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce je věnována tématu finanční analýza. Práce byla provedena na základě MSP působících v oboru stavebnictví. Cílem bakalářské práce je na základě provedení finanční analýzy firem MEGAS s.r.o., HES stavební ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností, jejich srovnání a vyhodnocení 

   Author: Anastasiia Kapustina; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Bakalářská práce je věnována tématu finanční analýzy. Práce byla oprovedena na základě MSP působících v oboru stavebnictví.
  • Finanční analýza: Porovnání dvou stavebních podniků se stejným oborem podnikání 

   Author: Ondřej Maťátko; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu dvou stavebních podniků se stejným oborem podnikání a jejich srovnání a vyhodnocení. Práce je zpracována do dvou částí. První část je věnovaná základním popisům finanční ...
  • Finanční řízení stavebního podniku 

   Author: Antošová Karolína; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce je věnovaná tématu finančního řízení stavebního podniku. V teoretické části jsou nejprve popsány úkoly, cíle a rizika působící na finanční management, následně je vysvětleno i podnikové účetnictví, ...
  • Formy a zdroje financování bydlení 

   Author: Vilikus Vilém; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá několika formami a zdroji financování bydlení v České republice. V úvodní části této práce je představen bytový fond, jeho struktura a bytová výstavba na našem území. Ve druhé části se ...
  • Formy financování rezidenčních developerských projektů 

   Author: Klesnar Tomáš; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce pojednává o průběhu a financování rezidenčních projektů. Výběru optimální formy financování projektu, předchází porozumění výstavbovému projektu a jeho členění v čase. Teoretická část této práce zmiňuje ...
  • Fotovoltaické elektrárny a jejich efektivnost 

   Author: Moudrý Tomáš; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení a posouzení finanční situace vybraných stavebních společností 

   Author: Stuchlík Jakub; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti stavebního podniku Pareco s.r.o. 

   Author: Leonid Mezhonov; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Daná bakalářská práce je věnována finanční analýze vybraného stavebního podniku. Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy zvoleného podniku vytvořit doporučení vedoucí ke zlepšení jeho stavu. Práce je rozdělena ...
  • Hodnocení investičního záměru bytového domu 

   Author: Sitař Filip; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   V bakalářské práci je vypracována zjednodušená studie proveditelnosti bytového domu. Záměr je posuzován ve dvou variantách. V první variantě je zpracováván záměr prodeje bytů a ve druhé pronájem bytových jednotek. Studie ...
  • Hodnocení variant výstavby a ekonomické efektivnosti investičního záměru 

   Author: Kollmann Martin; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Práce se zabývá investičním projektem výstavby a prodeje bytového domu. Hlavní náplní práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost projektu. V práci je popis ekonomických ukazatelů a pojmů používaných při investičních ...
  • Hydroizolace spodních staveb 

   Author: Sladký Jan; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Mandelík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení hydroizolačních systémů spodní stavby. Detailnější pozornost bude věnována jednotlivým technologiím, stanovení nákladů a doby provádění. Dále je cílem porovnat hydroizolační systémy z ...