Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění v bytovém domě 

   Author: Veronika Pokludová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabyvá tématikou otopnych těles a jejich využití. Jedná se o seznámení s problematikou obecně a následném zhodnocení použití otopnych těles v bytovych domech a v projektu zpracovaném v rozsahu diplomové práce.