Now showing items 1-4 of 4

  • Energetický audit a rekonstrukce systému vytápění bytového domu. 

   Author: Pagáčová Lenka; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Smažilová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První z nich je zaměřena na zhodnocení energetického hospodářství šestipodlažního bytového domu v Praze formou energetického auditu. Cílem této části je zhodnotit stávající stav ...
  • Návrh vytápění revitalizované ( rekonstruované ) školy 

   Author: Ulanova Evgenia; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Smažilová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Ve své diplomové práci se věnuji návrhu vytápění základní školy. Cílem práce bude vytvoření projektové dokumentace vytápění rekonstruované základní školy. Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na problematiku větrání ...
  • Vnitřní klima budovy se zaměřením na tepelnou pohodu 

   Author: Novotný Jakub; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Smažilová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se skládá ze tří projektů, které jsou zpracovány pro objekt Nízkoprahového centra. Jedná se o návrh vzduchotechnického systému ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP). Dále je zpracována tepelná ...
  • Vzduchotechnika budovy Crashtest centra 

   Author: Kollarová Kristýna; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Smažilová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se skládá z projektu vzduchotechniky a studie. Projekt vzduchotechniky budovy Crashtest centra se skládá z technické zprávy, příloh a výkresů. V přílohách je uveden výpočet množství větracího vzduchu, výpočet ...