Now showing items 1-18 of 18

  • Energetická náročnost budovy z hlediska TZB 

   Author: Mareček Jan; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydraulické a tepelně technické výpočty vzduchospalinové cesty 

   Author: Prokopcová Pavla; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nahrazení stávajících zdrojů tepelným čerpadlem v bytové výstavbě 

   Author: Linhartová Vladimíra; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Rekonstrukce systémů TZB metodou EPC 

   Author: Pávek Petr; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Matějíček Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá řešením použití metodiky Energy Performance Contracting (EPC) pro rekonstrukci systému TZB a dalších úprav objektu Kongresového centra Praha za účelem úspor energií. Projekt EPC je popsán z pohledu ...
  • Sportovní hala - studie vytápění a projekt 

   Author: Josefusová Michaela; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Větrání a vytápění administrativní budovy 

   Author: Jurinová Zuzana; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Author: Zvelebil David; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Vytápění a větrání administrativní budovy 

   Author: Potschová Ivana; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Vytápění a větrání hotelu s bazénem 

   Author: Škalda Vojtěch; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Vytápění a větrání s využitím obnovitelných zdrojů 

   Author: Čermáková Nikola; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Práce se zabývá využitím obnovitelných zdrojů energie v obecné rovině a aplikací návrhu takového zdroje na vybraný objekt, porovnání zvoleného zdroje s referenční variantou z hlediska energetické a ekonomické výhodnosti. ...
  • Vytápění a větrání sportovního klubu 

   Author: Kasper Lukáš; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Vytápění a vzduchotechnika v relaxačním domě 

   Author: Přijalová Monika; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout vytápění a větrání v budově rehabilitačního centra v areálu nemocnice včetně volby vhodného otopného zdroje. V práci jsou popsány relevantní varianty pro tento druh provozu. Jako ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Šubrt Zdeněk; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění, větrání a chlazení horského hotelu 

   Author: Matěj Kubina; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomové práce se zabývá zpracováním projektu vzduchotechniky, vytápění a chlazení v horském hotelu. První část práce je věnována studii. Zde je stručně popsán vybraný objekt, interní mikroklima, základní požadavky ...
  • Vytápění, větrání a chlazení školních tříd 

   Author: Jindřich Blanář; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá energetickou bilancí ve školních třídách v budově Střední průmyslové a umělecké školy v Hodoníně. Hlavním úkolem této práce je stanovit opatření, zajišťující dostatečnou kvalitu vnitřního ...
  • Využití kogenerační jednotky pro wellness provoz 

   Author: Fiedler Lukáš; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato práce se zabývá myšlenkou využití kogenerační jednotky jako zdroje tepla a elektřiny v objektu hotelu s wellness provozem. Na základě požadavků na vnitřní prostředí byly zpracovány bilance tepla a elektřiny, které ...
  • Vzduchotechnika administrativní budovy 

   Author: Mikuš Marian; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vzduchotechnika v lázeňském objektu 

   Author: Lišková Karolína; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)