Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění bytového domu 

   Author: Chloupková Petra; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Galád Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy zvoleného bytového domu. Pro daný objekt je vypracována projektová dokumentace navrženého systému. Součástí práce je studie, popisující zdroje tepla v ...