Now showing items 319-338 of 347

  • Využití simulačního softwaru při energetickém hodnocení budovy 

   Author: Kobza Miloš; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití sluneční energie pro vytápění bytového domu 

   Author: Pinka Richard; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Využití solární energie v bytovém domě 

   Author: Pěničková Alžběta; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Využití solárních systémů v horském objektu 

   Author: Bláha Jiří; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití šedých a dešťových vod ve školských budovách 

   Author: Pulcová Miroslava; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Využití tepelných čerpadel ve vzduchotechnických jednotkách 

   Author: Špindler Filip; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Rubina Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato diplomová práce se zaobírá komplexním řešením problematiky využití tepelných čerpadel (dále TČ) ve vzduchotechnických (dále VZT) jednotkách. Obsahuje tři základní části. V první se věnuje teoretickému úvodu do ...
  • Využití tepla odpadních vod 

   Author: Břindová Romana; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití tepla odpadních vod z vnitřní kanalizace. Srovnávají se zde již existující produkty, a to z hlediska technických parametrů a pořizovacích nákladů. Tyto poznatky byly aplikovány ...
  • Využití vysokoteplotního tepelného čerpadla pro vytápění pro vytápění bytového domu 

   Author: Honomichlová Martina; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Výměna zdroje tepla v zemědělském podniku 

   Author: Žák Václav; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vzduchotechnický systém hotelu 

   Author: Ivan Sabol; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem diplomové práce je zpracovat projekt vzduchotechniky hotelu. Je řešené větrání vstupních prostorů, restaurace s kuchyní a její zázemí, podzemních garáží, hotelového welness centra a lůžkové části. Dokumentace je ...
  • Vzduchotechnika a chlazení hotelu 

   Author: Přemysl Kheml; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomové práce se zabývá zpracováním projektu vzduchotechniky a chlazením ve středně velkém hotelu. Projekt je zaměřen větráním všech částí objektu - lůžková část, konferenční sál, administrativa hotelu, jídelna, ...
  • Vzduchotechnika administrativní budovy 

   Author: Mikuš Marian; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vzduchotechnika administrativní budovy 

   Author: Calderwood Dominika; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. Obě části se zabývají stejným objektem a to administrativní budovou Parkview s devíti nadzemními patry. Budova poskytuje zejména prostory pro administrativu, restauraci ...
  • Vzduchotechnika bazénové haly 

   Author: Popelková Lenka; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá větráním bazénové haly. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny obecné informace týkající se problematiky vzduchotechniky bazénové haly. Klíčový parametr je zde produkce vlhkosti z ...
  • Vzduchotechnika budovy Crashtest centra 

   Author: Kollarová Kristýna; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Smažilová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se skládá z projektu vzduchotechniky a studie. Projekt vzduchotechniky budovy Crashtest centra se skládá z technické zprávy, příloh a výkresů. V přílohách je uveden výpočet množství větracího vzduchu, výpočet ...
  • Vzduchotechnika sportovního centra 

   Author: Pálka Vít; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému vzduchotechniky sportovního centra. V úvodu práce je seznámení s objektem. Dále je práce věnována výpočtům, z kterých vychází návrh systémů větrání v jednotlivých zónách objektu. ...
  • Vzduchotechnika v administrativní budově moderní architektury 

   Author: Vacíková Tereza; Supervisor: Jokl Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vzduchotechnika v aquaparku 

   Author: Lochschmidt Petr; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Vzduchotechnika v bytovém domě 

   Author: Švecová Helena; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zvýšené koncentrace radonu v domech a možnostmi jejího odstranění. Jsou zde popsány vlastnosti radonu, jeho negativní a pozitivní vliv na lidský organismus. V práci je sledován vývoj ...
  • Vzduchotechnika v lázeňském objektu 

   Author: Lišková Karolína; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)