Now showing items 206-225 of 390

  • Rekonstrukce mateřské školy na budovu s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Bejvlová Veronika; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Rekonstrukce panelového domu s využitím solárního systému 

   Author: Veverka Tomáš; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Rekonstrukce strojovny chlazení HKS FORGE TRNAVA 

   Author: Loudil Ondřej; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Jordán Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předkládaná práce obsahuje popis chladicích okruhů, které se mohou použít pro chlazení strojů v různých průmyslových provozech, jako jsou hutnický nebo potravinářský průmysl. U chladicích okruhů je popsáno z čeho se skládají ...
  • Rekonstrukce systému větrání sportovní haly 

   Author: Jurčenková Denisa; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Rekonstrukce systému vytápění v tzv. dvouletce 

   Author: Viktorija Punčochářová; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Cílem této diplomové práce bude navrhnout moderní a úsporný systém vytápění pro budovy typu „dvouletka“ na příkladu konkrétní budovy. Vzhledem k tomu, že tyto budovy mají z větší části stejný stavební systém a uspořádaní, ...
  • Rekonstrukce systémů TZB metodou EPC 

   Author: Pávek Petr; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Matějíček Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá řešením použití metodiky Energy Performance Contracting (EPC) pro rekonstrukci systému TZB a dalších úprav objektu Kongresového centra Praha za účelem úspor energií. Projekt EPC je popsán z pohledu ...
  • Rekonstrukce umělého osvětlení ZŠ Vlašim 

   Author: Vodolánová Alena; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce větrání pavilonu nemocnice 

   Author: Tomáš Knapp; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Hubka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací rekonstrukcí větracího systému v pavilonu nemocnice v realizačním stupni dokumentace a koncepční řešení chlazení objektu. V textové části je obsažen přehled stávajících ...
  • Rekonstrukce vytápění a větrání gymnázia Litoměřická 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce se věnuje tématu větrání a vytápění v budově školy. V úvodu se zabývá zejména problematikou vnitřního prostředí na školách obecně. Jaké jsou dnes problémy s vnitřním prostředím, co je způsobuje a s ...
  • Rekonstrukce vytápění bytového domu 

   Author: Bouda Jozef; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Retenční schopnost zelených střech 

   Author: Klobusovský Petr; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Revitalizace Staroměstské tržnice v Praze 

   Author: Morávková Nicole; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Rodinná vila s témeř nulovou potřebou energie 

   Author: Froňková Tereza; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Skořepa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Diplomová práce je rozdělena do tří různých částí. V první části je řešen problém snižování energie v budovách obecně. Následně jsou definovány podmínky pro splnění požadavku na "Budovy s téměř nulovou spotřebou energie". ...
  • Rohanský Ostrov, Praha - Prvky smart cities 

   Author: Kratochvílová Lenka; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá definováním problematiky tvorby tzv. Smart Cities a to zejména prvků, které tvoří městský prostor a jsou založeny na moderních technologiích. Vybrané prvky jsou následně aplikovány v konkrétní ...
  • Rotační klimatizační filtr CouterFlow 

   Author: Lácha Josef; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Adamovský Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-25)
   Diplomová práce se zabývá teoretickou i praktickou analýzou nově vytvořené regenerační filtrační komponenty, která by mohla být součástí nucené výměny vzduchu vnitřního prostředí. Popisované zařízení pracuje na principu, ...
  • Rozšíření výrobní haly "Engel" - návrh stabilního hasicího zařízení 

   Author: Křížová Michaela; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce pojednává o stabilních hasicích zařízeních ve výrobních halách a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá rešerší v oblasti historie vzniku tohoto aktivního prvku požární ochrany, statistikou ...
  • Řešení systému větrání a vytápění budovy v horském prostředí 

   Author: Jonáš Vojtěch; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Diplomová práce se zabývá větráním a vytápěním budovy v horském prostředí. Hlavní část diplomové práce obsahuje výpočtovou část s postupem návrhu jednotlivých systémů, zařízení a prvků. Výstupem hlavní části je projekt ...
  • Řešení větrání zimního stadionu 

   Author: Kostková Adéla; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá řešením větrání v objektu Horáckého zimního stadionu v Jihlavě. Práce se skládá ze tří částí. První se věnuje historickému vývoji v oblasti sportu i sportovních staveb a druhá studii ...
  • Řešení vzduchotechnického systému pro bazénovou halu 

   Author: Hybešová Martina; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývám návrhem systému větrání bazénové haly. Tento systém musí zabezpečit optimální vnitřní prostředí v prostorách bazénových hal a přilehlých prostor. Teoretická část práce obecně shrnuje ...
  • Řešení vzduchotechnických systémů v polyfunkčním objektu 

   Author: Hybešová Martina; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této diplomové práce je prověřit náročnost návrhu budovy jako domu s téměř nulovou spotřebou energie, s podrobným zaměřením na profesi vzduchotechnika. K tomuto účelu byla vybrána studie polyfunkčního domu, která ...