Now showing items 168-187 of 347

  • Projekt vzduchotechniky bazénu 

   Author: Koudelka Radomír; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Louda Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předkládaná práce má za cíl přiblížit teoretickou část problematiky návrhu vzduchotechniky v bazénovém provozu. Je rozdělena do několika částí: první představuje legislativní požadavky a doporučení, dále také zařízení a ...
  • Projekt vzduchotechniky bytového domu 

   Author: Bendová Lenka; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce se zabývá vzduchotechnikou bytových domů. Práce se skládá ze dvou částí. První část je složena z projektu vzduchotechniky bytového domu a tu doplňuje druhá textová část popisující regulaci vzduchotechniky ...
  • Projekt vzduchotechniky mateřské školy 

   Author: Babáková Andrea; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce řeší projekt vzduchotechniky ve školce MŠ Větrov v Jičíně. Budova je postaveno v roce 2004, má dvě podlaží a uprostřed dispozice zastřešené atrium. Teoretická část popisuje současný stav a provoz objektu, ...
  • Projekt vzduchotechniky multifunkčního centra 

   Author: Nečasová Martina; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předmětem diplomové práce je projekt větrání multifunkčního centra ve stupni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Podkladem pro vypracování projektu byla architektonická studie pro konverzi stávajícího objektu ...
  • Projekt vzduchotechniky plaveckého stadionu 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato práce má za úkol zpracovat projekt vzduchotechniky zadané části plaveckého stadionu. Práce je rozdělena do tří částí. Textová, výpočtová a projektová část. Cílem projektové části je navrhnout vzduchotechniku plaveckého ...
  • Projekt vzduchotechniky Vzdělávacího centra 

   Author: Horová Petra; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce řeší projekt vzduchotechniky objektu vzdělávacího centra Škoda Auto Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Budova je multifunkční s převahou vzdělávací funkce díky Škoda Auto Vysoké škole, která zde sídlí. Tato práce ...
  • Projekt vzduchotechniky wellness centra 

   Author: Gliganičová Lenka; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V rámci diplomové práce je zpracovaný projekt vzduchotechniky objektu wellness centra. Dokumentace je zpracovaná na úrovni projektu pro rozšířené stavební povolení. Projekt se zabývá větráním specifických provozů - bazénové ...
  • Projekt zdravotechniky Kulturního centra 

   Author: Batovec Václav; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, která řeší zdravotechnické systémy v objektu Kulturního centra. První část dokumentace se skládá z výkresů vnitřní kanalizace a její napojení na veřejnou ...
  • Projekt zdravotní techniky a zpětné využití dešťové vody v bytovém domě 

   Author: Milkovič Michal; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Projektová dokumentace optimálně řízeného osvětlení restaurace 

   Author: Vydrová Michaela; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Projektová dokumentace vytápění a studie chlazení administrativní budovy 

   Author: Straub Marek; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Cílem první části byl návrh kompletního systému vytápění pro administrativní budovu v Praze Holešovicích ve fázi rozšířené dokumentace pro stavební povolení. V této části ...
  • Projkt vzduchotechniky v mateřské školce 

   Author: Veronika Zelinková; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá větráním v objektu mateřské školy "Jihozápadní" v Praze na Spořilově. Jedná se o budovu z roku 1982, která byla v roce 2009 dodatečně zateplena, ale nucené větrání s rekuperací řešeno nebylo. ...
  • Proposal of Measures for Preserving the Historical Fresco of the Assumption of the Virgin Mary by V.V.Reiner 

   Author: Sidaoui Yasser; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Hirš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   V zámku Duchcov byl v r. 1956 zbořen Hospital s kaplí s freskou Nanebevzetí Panny Marie od V. V. Reinera. Freska byla sňata a 25 let deponována až do roku 1985, kdy byla znovu položena do nově vybudovaného pavilonu v ...
  • Provozování a užívání bytových objektů 

   Author: Vašatová Veronika; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přeměna dodané energie v elektrickém spotřebiči 

   Author: Lank Jiří; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přerušované vytápění školních budov 

   Author: Ledecký Ondřej; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Případová studie využití srážkových a šedých vod v budově základní školy 

   Author: Kettnerová Martina; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Práce se zabývá návrhem systému na využití šedých odpadních vod a srážkových vod v existující základní škole. Získaná provozní bílá voda bude využita na splachování WC, upravená srážková voda na závlahu školní zahrady. ...
  • Příprava teplé vody v domově seniorů 

   Author: Kaiser David; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Radiative heating and cooling with use of integrated capillary tube mats 

   Author: Slabá Jana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Rekonstrukce elektroinstalace komplexu budov 

   Author: Blahuta David; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Píša Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Cílem této práce je popsání problematiky rekonstrukce elektroinstalace a inteligentní elektroinstalace. Součástí této práce je i projekt rekonstrukce elektroinstalace konkrétních objektů. Projekt řeší vnitřní elektroinstalace, ...