Now showing items 128-147 of 347

  • Návrh způsobu vytápění a přípravy teplé vody bytového domu 

   Author: Karlová Belinda; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Obsahem diplomové práce je návrh optimálního způsobu vytápění a ohřevu teplé vody pro vybraný bytový dům. Návrh otopných těles a podlahového vytápění a dimenzování potrubí je proveden na základě stanovení tepelných ztrát ...
  • Nemocnice Na Františku - vzduchotechnika operačních sálů 

   Author: Volf Jakub; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Nezávislý bytový dům 

   Author: Svárovský Martin; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Odvod dešťových vod z velkých plochých střech 

   Author: Záboj Tomáš; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace budovy z hlediska primární energie 

   Author: Plojharová Zuzana; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem energetické optimalizace budovy z hlediska primární energie. Studie je zaměřena na analýzu rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami z hlediska spotřeby primární energie ve fázi ...
  • Optimalizace energetických systémů budovy 

   Author: Pavlová Alena; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace komfortu a tepelné zátěže administrativní budovy 

   Author: Mareček Martin; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Optimalizace návrhu horské chaty s využitím počítačové simulace energetického chování 

   Author: Červinka Jakub; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem této textové části diplomové práce je analýza a posouzení architektonického návrhu horské chaty. Dále je práce zaměřena na optimalizaci návrhu pomocí počítačové simulace energetického chování budov. Optimalizace klade ...
  • Optimalizace pasivního standardu 

   Author: Daněk Miroslav; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace provozu administrativní budovy 

   Author: Purkert Miroslav; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace rekuperačního výměníku 

   Author: Krejčí Petr; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace řešení obálky budovy a koncepce energetických systémů pomocí simulačního SW DesingBuilder 

   Author: Došek Lukáš; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace systému solárního chlazení 

   Author: Honzková Anna; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace systému větrání kanceláře 

   Author: Košatka Michal; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace teploty otopné vody pro kondenzační plynové kotle 

   Author: Tangelmayer Pavel; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace velikosti zásobníku pro přípravu teplé vody 

   Author: Myšková Pavla; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace vnitřního prostředí bytu pro osoby s poruchou termoregulace 

   Author: Michal Hoffmann; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce se se zabývá řešením tepelného komfortu pro osoby s poruchou termoregulace. Cílem práce bylo zjistit optimální podmínky vnitřního prostředí pro tyto osoby a návrh al-goritmu regulující teplotu a vlhkost v bytě.
  • Optimalizace vnitřního prostředí rekonstrukcí školních budov 

   Author: Bžoch Martin; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce teoreticky rozebírá možnosti implementace technických zařízení pro optimalizaci vnitřního prostředí v rekonstrukcích školních budov. Za pomocí rešerší a multikriteriální analýzy vybírá optimální cestu pro ...
  • Optimalizace vnitřního prostředí tělocvičny 

   Author: Záruba Jan; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Osvětlení expozice v muzeu a galerii 

   Author: Panznerová Zuzana; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)