Now showing items 103-122 of 347

  • Návrh řešení likvidace odpadní vody z objektu Tanečního centra 

   Author: Havel Petr; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh řešení vzduchotechniky hotelu - Karlovy Vary 

   Author: Malá Kateřina; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Návrh sprinklerového systému v administrativní budově 

   Author: Smlsalová Michaela; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předmětem této diplomové práce je projekt stabilního hasicího zařízení v administrativních budovách ve stupni dokumentace pro stavební povolení. V této dokumentaci je řešeno trasování jednotlivých rozvodů včetně návrhu ...
  • Návrh stabilního hasicího zařízení (sprinklerového) 

   Author: Vrobelová Eva; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Návrh systému větrání ve vícegenerační vile 

   Author: Šetková Simona; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá větráním vícegenerační vily. V teoretické části diplomové práce jsou nejprve uvedeny obecné informace a požadavky na větrání rodinných domů, vnitřních bazénů, domácích saun a posiloven a ...
  • Návrh větracího systému v rámci konverze prodejního halového objektu na bytový dům 

   Author: Krejska Jaroslav; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce je dělena na úvodní teoretickou a hlavní praktickou, projekční, část. V teoretické části se autor zabývá analýzou energetického konceptu budovy a pro některé jeho části doporučuje, na základě popsaného rozhodovacího ...
  • Návrh větracího systému základní školy 

   Author: Chudobová Jana; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Předmětem této diplomové práce je analýza stávajícího systému větrání v ZŠ Praha - Kbely, zjištění jeho funkčnosti na základě experimentální části, která obsahuje měření kvality vzduchu a dotazníkový průzkum. Následuje ...
  • Návrh větrání v rekonstrukci střední školy 

   Author: Šimková Anna; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato práce se věnuje problematice větrání budov určených pro vzdělávání. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část zkoumá vliv větrání na kvalitu vnitřního prostředí školních učeben. V rámci této části bylo ...
  • Návrh větrání základní školy a přidružených provozů 

   Author: Kulhavá Nikola; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala zpracování větrání studie základní školy v Květnici společně s přidruženými prostory kuchyně, jídelny, tělocvičny a knihovny. Projekt obsahuje textovou část, přílohy s doloženými ...
  • Návrh víceúčelového domu v pasivním standardu 

   Author: Hihlánová Barbora; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh vnitřního vodovodu a kanalizace v občanské stavbě s využitím odpadních vod. 

   Author: Rosová Štěpánka; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Hlavním tématem diplomové práce je znovuvyužití odpadní vody. Textová část pojednává o dnešních možnostech nakládání s odpadní vodou a jejího využití. Projekt je soustředěn na návrh aplikace systému využití odpadní vody v ...
  • Návrh vnitřního vodovodu se zaměřením na ochranu proti Legionelle 

   Author: Špingl Jan; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je návrh systému vnitřního vodovodu hotelu MD Praga se zaměřením na ochranu proti Legionelle pneumophila. Pro tento účel je zpracována teoretická část formou rešerše na téma: Ochrana vnitřního ...
  • Návrh vytápění a chlazení restaurace 

   Author: Hlávková Andrea; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   První části diplomové práce je zaměřena na studii na téma - Opatření pro snížení energetické náročnosti budov restaurací. Tato část obsahuje obecné varianty úsporných řešení a na konkrétní restauraci v Zadní Třebani, je ...
  • Návrh vytápění a větrání budovy strahovské koleje 

   Author: Dolný Lukáš; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Beneš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou zhoršení vnitřního mikroklimatu uvnitř budov, po následném zateplení a uzavření průvzdušnosti obálky objektu. Dále snížením energetické náročnosti objektu a s tím související ...
  • Návrh vytápění administrativní budovy 

   Author: Zábranský Lukáš; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Ve své práci jsem zpracoval návrh vytápění administrativní budovy v úrovni projektu pro provedení stavby. V další části práce jsem navrhl alternativní zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla. Dále jsem udělal porovnání ...
  • Návrh vytápění budovy školy 

   Author: Karel Šavrda; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Lahoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy budovy školy. Pro daný objekt je vypracována projektová dokumentace navrženého systému vytápění. Součástí práce je také návrh možných variant vytápění a přípravy ...
  • Návrh vytápění bytového domu v Jablonci nad Nisou 

   Author: Prudký Martin; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh vytápění revitalizované ( rekonstruované ) školy 

   Author: Ulanova Evgenia; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Smažilová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Ve své diplomové práci se věnuji návrhu vytápění základní školy. Cílem práce bude vytvoření projektové dokumentace vytápění rekonstruované základní školy. Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na problematiku větrání ...
  • Návrh vytápění školní budovy 

   Author: Bartošová Veronika; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy zvolené školní budovy. Pro daný objekt je vypracována projektová dokumentace navrženého systému. Součástí práce je studie, popisující vhodná opatření vedoucí ...
  • Návrh vytápění v objektu soukromé školy 

   Author: Kobrlová Zuzana; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvou koncepcí systému vytápění, chlazení a vzduchotechniky v budově soukromé školy. Návrh koncepcí vychází z výsledků dynamické simulace v programu DesignBuilder. Současně je provedeno ...