Now showing items 1-2 of 1

    Bachelor thesis, apartment building, heating, heat losses, condensing boiler, copper pipeline, heating surfaces (1)
    Bakalářská práce, bytový dům, vytápění, tepelné ztráty, kondenzační kotel, měděné potrubí,otopné plochy (1)