Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vytápění a vnitřního vodovodu v polyfunkčním objektu 

   Author: Martin Kovář; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vytápění a vnitřního vodovodu na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení, založené na projektové dokumentaci polyfunkčního domu v ulici Masná, kterou mi poskytla pražská ...
  • Návrh vytápění bytového domu 

   Author: Jan Jeřábek; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá praktickým návrhem otopné soustavy v bytovém domě. Záměrně jsou použita desková otopná tělesa s napojením na centrální plynovou kotelnu umístěnou v suterénu objektu. Návrh vytápění je pojat jako ...