Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt vytápění v bytovém objektu 

   Author: Tomáš Hajlich; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce řeší vytápění pětipodlažního obytného domu. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty vytápění a následně tyto varianty porovnat z hlediska účinnosti a finanční náročnosti. Dále je zpracována projektová ...