Now showing items 1-20 of 36

  • Historický vývoj vytápění a zdravotně-technických instalací v budovách 

   Author: Vacková Lýdie; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vývojem vytápění a zdravotně-technických instalací od nejstarších dob do poloviny 20. století. Část "Vytápění" začíná u ohně, dále popisuje starořímské Hypokaustum, krby, kamna. Následuje vytápění teplým ...
  • Hospodaření s vodou v průmyslové hale 

   Author: Jana Kyselová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Obsahem této práce je projektová dokumentace v rozsahu rozšířené dokumentace pro stavební povolení, řešící zdravotně technické systémy v průmyslové hale. Práce je zaměřena na využití dešťové vody zachycované ze střechy ...
  • Návrh vytápění administrativní budovy 

   Author: Šnajdr David; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění administrativní budovy. Cílem bylo efektivní využití obnovitelných zdrojů. Navrhnuto bylo tepelné čerpadlo země-voda v kombinaci s kapilárními rohožemi. Definovány jsou ...
  • Návrh vzduchotechniky multifunkční budovy 

   Author: Řízková Monika; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému v multifunkčním objektu v Brně. Cílem výpočtové části je navrhnout koncept větrání budovy s detailním zaměřením na dosažení optimálních mikroklimatických ...
  • Projekt rekonstrukce rozvodného zařízení obchodní společnosti 

   Author: Procházka Tomáš; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem na zhotovení nové rozvodny elektrické energie pro objekt s komerčními prostory. Práce je členěna na šest částí: 1. Přípojka 2. Měření a jištění přípojky 3. Rozvodné zařízení 4. Odbočky ...
  • Realizační projekt rekonstrukce osvětlení základní školy Mazurská, Praha 

   Author: Kletečka Michal; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Ve své práci se zabývám rekonstrukcí osvětlovací soustavy 2.NP základní školy Mazurská včetně návrhu regulace pomocí sběrnice DALI. Výpočty v programu DIALux jsem provedl pro všechny místnosti, abych navrhl vhodný počet ...
  • Rekonstrukce systému vytápění rodinného domu 

   Author: Anna Smolíková; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí systému vytápění rodinného domu. Hlavní náplní je porovnání různých zdrojů tepla, kritérii jsou především náklady na provoz, pořizovací náklady a vliv provozu na životní prostředí ...
  • Větrání administrativní budovy 

   Author: Rejman Petr; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Větrání bytového domu 

   Author: Pařízek David; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh větrání bytového domu. Práce je rozdělena na dvě části. První část obsahuje koncepční řešení (generel) vytápění a větrání bytového domu. Druhá část je zaměřena na rozšířenou projektovou ...
  • Větrání společenského centra 

   Author: Tichá Veronika; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Větrání základní školy 

   Author: Stejskalová Petra; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce je věnována větrání základní školy. V práci jsou obecně popsány možnosti větrání. Konkrétně je vyřešen návrh vzduchotechniky ve formě rozšířené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Projekt ...
  • Větrání základní školy 

   Author: Sabina Horáková; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je větrání základní školy v Mníšku pod Brdy a je rozdělena do dvou částí. První část - koncepční řešení (generel) vytápění a větrání objektu základní školy, dokumentovaný koordinačními ...
  • Vytápění a energetická náročnost penzionu 

   Author: Morávková Nicole; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění a energetická náročnost polyfunkčního domu 

   Author: Krejza Martin; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění a energetická náročnost rodinného domu 

   Author: Fišerová Iveta; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění a větrání budovy městského úřadu 

   Author: Václav Hába; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce je věnována problematice vytápění a větrání budovy městského úřadu. Cílem této práce je vytvoření koncepčního návrhu vytápění a větrání s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí. Součástí tohoto koncepčního ...
  • Vytápění a větrání nízkoenergetické rodinné vily 

   Author: Havlová Jana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Kovanda Ondřej; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Týle Lukáš; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout formou studie dvě varianty konceptu zásobování teplem bytového domu. První varianta řeší centrální vytápění pomocí kondenzačního plynového kotle. V druhé variantě je navrhnuto etážové ...
  • Vytápění bytového domu v Litoměřicích 

   Author: Doležal Lukáš; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)