Now showing items 259-278 of 312

  • Vytápění rodinného domu s bazénem a s řízeným větráním 

   Author: Bouda Jozef; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění rodinného domu s nízkou spotřebou energie 

   Author: Šmolíková Zuzana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vytápění rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů 

   Author: Adam Kozel; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se věnuje řešení konceptu technických zařízení budov v novostavbě rodinného domu v lokalitě obce Kralupy nad Vltavou. Jsou navrženy funkční systémy, které se snaží být co nejvíce ekologické a zároveň aby ...
  • Vytápění rodinného domu v Praze Lysolajích 

   Author: Kotasová Tereza; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh vytápění rodinného domu v Praze Lysolajích. Na žádost investora je voleno převážně podlahové vytápění. Textová část se zabývá otopnými plochami. Jedná se o přehled otopných ploch ...
  • Vytápění technologického centra 

   Author: Vachudová Zuzaanaa; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá zdroji tepla pro vytápění. Jedná se o seznámení s jednotlivými zdroji a s problematikou paliv. Praktická část je věnována návrhu vhodného druhu zdroje pro vytápění a ohřev teplé vody v technologickém ...
  • Vytápění učiliště 

   Author: Holečková Kateřina; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění venkovského rodinného domu tepelným čerpadlem 

   Author: Vochozková Veronika; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění vilového domu 

   Author: Fričová Tereza; Supervisor: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění základní školy 

   Author: Pokludová Veronika; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakala?r?ska? pra?ce se zaby?va? alternativni?mi zdroji energie. Jedna? se o sezna?meni? s problematikou obecne? a na?sledne? zhodnoceni? pouz?iti? alternativni?ch zdroju? v architektur?e a v projektu zpracovane?m ? v ...
  • Vytápění základní umělecké školy 

   Author: Pánek Vojtěch; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vytápění základny zdravotnické záchranné služby 

   Author: Nečasová Martina; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tématem této bakalářské práce je vytápění základny zdravotnické záchranné služby. Práce je rozdělena na dvě hlavní části: projekt a studii. První se zabývá výpočtem tepelných ztrát, návrhem otopné soustavy, provedení jejího ...
  • Vytápění zámku Svijany 

   Author: Sadílková Štěpánka; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy pro historický, památkově chráněný objekt s původním kamenným zdivem. Práce obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh otopných těles, dimenze potrubí, návrh plynové kotelny ...
  • Vytápění, větrání a chlazení administrativní budovy 

   Author: Hanzelka Ondřej; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této závěrečné práce je navržení koncepce vytápění,chlazení a větrání administrativní budovy. Návrh byl aplikován na mnou navržený školní projekt administrativní budovy s uvažovanou lokalitou Praha 6 - Dejvice. Objekt ...
  • Vytápění, větrání a chlazení administrativní budovy 

   Author: Kříž Daniel; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce předkládá návrh řešení teplovodního vytápění pro administrativní budovy. Projektová dokumentace je zpracována pro vydání stavebního povolení. Varianta je vybrána z hlediska kvalitního vnitřního ...
  • Využití alternativních zdrojů pro vytápění rodinného domu 

   Author: Hazdrová Tereza; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Využití dešťové vody v bytovém domě 

   Author: Rohm Eduard; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití geotermální energie v budově 

   Author: Matzner Martin; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Využití kondenzačních kotlů ve vytápění 

   Author: Linhartová Vladimíra; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití obnovitelných a alternativních zdrojů tepla v bytovém objektu 

   Author: Valek Ondřej; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Využití obnovitelných zdrojů energie v administrativní budově 

   Author: Petříková Michaela; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)