Now showing items 21-34 of 34

  • Srovnávací studie pro TZB systémy v BIMu 

   Author: Hovorka Lukáš; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá výpočty tepelných ztrát, návrhem vytápění a vzduchotechniky pomocí nástrojů BIM. Jako vzorový objekt bude použit model vily Tugendhat, pro kterou bude návrh proveden. Součástí práce je seznámení ...
  • Větrání mateřské školy 

   Author: Kateřina Válková; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se věnuje tématu větrání škol. Práce obsahuje dvě části. V první části je zpracován projekt návrhu větrání mateřské školy. Druhá rozšiřující část se věnuje požadavkům a možným řešením vnitřního prostředí ...
  • Větrání rodinných domů 

   Author: Kurková Lucie; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Větrání v občanské stavbě s více funkcemi 

   Author: Kybalová Tereza; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vnitřní prostředí mateřských škol 

   Author: Koutová Martina; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění a větrání nízkoenergetického rodinného domu 

   Author: Horák Ondřej Lubor; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti větrání a vytápění zadaného nízkoenergetického rodinného domu. Obě profese jsou v první části bakalářské práce posuzovány z hlediska pořizovacích nákladů, cen energií a celkové ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Bendová Andrea; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním a větráním rodinného domu o třech nadzemních podlažích, jehož součástí je vnitřní bazén. Práce se soustředí na vytápění a větrání rodinného domu a problematika místnosti s bazénem ...
  • Vytápění bytového domu s pomocí tepelného čerpadla 

   Author: Otradovská Simona; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce "Vytápění bytového domu s pomocí tepelného čerpadla" je rozdělena na studii a projekt. Cílem studie je popis tepelných čerpadel a možností jejich využití pro vytápění budov. Projekt se zabývá vytápěním ...
  • Vytápění mateřské školy v Průhonicích 

   Author: Luňáková Tereza; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá vnitřním prostředí budov se zaměřením na mateřské školy. Je rozdělena na tři části. V první části krátce popisuje jednotlivé složky vnitřního prostředí a jejich vliv na ...
  • Vytápění technologického centra 

   Author: Vachudová Zuzaanaa; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá zdroji tepla pro vytápění. Jedná se o seznámení s jednotlivými zdroji a s problematikou paliv. Praktická část je věnována návrhu vhodného druhu zdroje pro vytápění a ohřev teplé vody v technologickém ...
  • Vytápění venkovského rodinného domu tepelným čerpadlem 

   Author: Vochozková Veronika; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění základny zdravotnické záchranné služby 

   Author: Nečasová Martina; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tématem této bakalářské práce je vytápění základny zdravotnické záchranné služby. Práce je rozdělena na dvě hlavní části: projekt a studii. První se zabývá výpočtem tepelných ztrát, návrhem otopné soustavy, provedení jejího ...
  • Využití solárního systému v bytovém domě 

   Author: Sýkorová Eva; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Wellness centrum - vnitřní vodovod a ohřev TUV 

   Author: Lucie Kyselová; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh vnitřního vodovodu a ohřevu TV ve Wellness Centru v Liberci. Ve studijní části jsou vypsané normové zásady, hygienické předpisy a zdroje vody. V projektové části jsou navržené dimenze ...