Now showing items 21-40 of 41

  • Vytápění a větrání budovy sportovního klubu 

   Author: Novák Jan; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro vytápění a větrání do již existující budovy zázemí sportovního klubu v Praze. Cílem výpočtové části bylo navrhnout komplexní systém, který zajistí vytápění a větrání ...
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Author: Jana Pabousková; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tématem mé bakalářské práce je vytápění a větrání bytového domu. Závěrečná práce se skládá ze dvou částí - praktické a textové. Cílem praktické části je návrh optimálního řešení otopného systému a návrh koncepce větrání ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Balík Tomáš; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Kupková Klára; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem bakalářské práce je návrh vytápění a větrání rodinného domu. Jedná se o dvoupodlažní objekt se střešní nástavbou. Součástí této práce je seznámení s možnostmi vytápění a volba zdroje tepla. Projekt zahrnuje návrh ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Jiří Brabec; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Obsahem Bakalářské práce je celkový návrh vytápění a větrání rodinného domu. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní dům s plochou střechou. Teoretická část se zabývá analýzou jednotlivých systémů vytápění a vzduchotechniky ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu - varianty řešení 

   Author: Albrecht Jiří; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a větrání pro objekt rodinného domu, a to ve třech různých variantách. Varianta A je navržena jako normově zateplený objekt s přirozeným větráním a plynovým kotlem. Varianta ...
  • Vytápění administrativní budiovy v Teplicích 

   Author: Pavlová Petra; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění vybrané administrativní budovy. Cílem je navrhnout otopný systém, který zajistí tepelnou pohodu uživatelům budovy a současně se snaží předcházet změnám klimatu volbou ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Jirman Jan; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Čečrlová Klára; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem mé bakalářské práce je vytápění bytového domu. Závěrečná práce se skládá ze dvou částí - projektové části a textové části. Cílem projektové části je návrh optimálního řešení otopného systému pro zadaný bytový dům. ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Čiháková Karolína; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění bytového domu. Jedná se o šestipodlažní bytový dům v Praze, který má 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží. Bytový dům je orientován sever-západ a ve všech podlažích se nacházejí bytové ...
  • Vytápění mateřské školy v Průhonicích 

   Author: Luňáková Tereza; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá vnitřním prostředí budov se zaměřením na mateřské školy. Je rozdělena na tři části. V první části krátce popisuje jednotlivé složky vnitřního prostředí a jejich vliv na ...
  • Vytápění rodinné vily 

   Author: Beneš Vojtěch; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Průchová Leona; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Pagáčová Lenka; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění rodinného domu v Praze Lysolajích 

   Author: Kotasová Tereza; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh vytápění rodinného domu v Praze Lysolajích. Na žádost investora je voleno převážně podlahové vytápění. Textová část se zabývá otopnými plochami. Jedná se o přehled otopných ploch ...
  • Vytápění učiliště 

   Author: Holečková Kateřina; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění zámku Svijany 

   Author: Sadílková Štěpánka; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy pro historický, památkově chráněný objekt s původním kamenným zdivem. Práce obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh otopných těles, dimenze potrubí, návrh plynové kotelny ...
  • Výpočet tepelného výkonu a navrhování otopných těles v informačním modelu budovy (BIM) 

   Author: Kristina Fedorchenko; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je vytvoření nástroje pro výpočet tepelného výkonu jednozónovým modelem pro vytápěný prostor a návrh otopných těles v informačním modelu budovy. Pro ověření nástroje jako vzorový objekt bude ...
  • Zdravotní technické instalace základní školy se zaměřením na minimalizaci odběru pitné vody. 

   Author: Lácha Josef; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-15)
   Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi na Základní škole Náklo. Teoretická část je zaměřena na úsporu pitné vody, především na zpětné využití dešťové a šedé vody. Teoretická část se také zabývá úsporou ...
  • Zpětné využití dešťové vody referenčního objektu 

   Author: Bulíř Martin; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)