Zobrazují se záznamy 1-20 z 740

  • Zdravotní technika a zpětné využití dešťových vod v bytověm domě Rohan 

   Autor: Zdeněk Řanda; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě Rohan na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Obsahem první části je teoretická rešerše, která se zabývá hospodařením a ...
  • Návrh větrání sportovní haly 

   Autor: Tomáš Jucovič; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s řešením problematiky větrání sportovních hal, konkrétně prostor pro diváky. Práce je rozdělena do dvou částí. Náplní první textové části práce, je seznámení s obecnými principy ...
  • Zdravotní technika v bytovém domě se zaměřením na požární vodovod 

   Autor: Ondřej Péč; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh technickými zdravotními instalacemi na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Při vypracování se vycházelo z architektonicko – stavebního řešení bytového domu v Hostivaři ...
  • Vytápění historické vily 

   Autor: Martin Najman; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné otopné soustavy a větrání historické vily, která má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, kde se nachází místnost s bazénem. Teoretická část je rozdělena na dva úseky. ...
  • Efektivita energetických systémů Bytového domu 

   Autor: Lukáš Olmr; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá tématem vytápění bytového domu s pečovatelskou službou. Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a hlavně posouzení co nejefektivnějšího zdroje vytápění pro námi řešený Bytový dům. V prvotní ...
  • Návrh větrání bytového domu 

   Autor: Tomáš Albrecht; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Téma této bakalářské práce je návrh větrání bytového domu. V teoretické části je popsáno proč je důležité větrat v bytových objektech, včetně legislativního požadavku pro návrh větrání bytových domů. Dále jsou popsány možné ...
  • Návrh vytápění bytového domu 

   Autor: Vojtěch Polan; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Obsahem této bakalářské práce je vypracovaný projekt návrhu vytápění bytového domu, který obsahuje tepelné bilance v jednotlivých místnostech, návrh otopných těles a výkresovou část. Výkresová část obsahuje půdorysy, ...
  • Vytápění bytového domu 

   Autor: Dominik Beneš; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění bytového domu. Práce je rozdělena na textovou, výpočtovou a projektovou část. V textové části jsou popsány jednotlivé druhy vytápění používané v dnešní době. Dále je provedeno ...
  • Návrh větrání vily 

   Autor: Jitka Donátová; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tématem této bakalářské práce je návrh větrání vily. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části je zpracován projekt větrání zadaného objektu, který má dvě části, textovou a výkresovou. Textová část obsahuje ...
  • Větrání mateřské školy ve Stříbře 

   Autor: Jakub Houlík; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato závěrečná práce je zaměřena na vzduchotechnické systémy ve školách. V textové části jsou rozebrány důvody větrání a také různé způsoby a systémy větrání současných budov. Druhá polovina textové části je o rozboru a ...
  • Systémy vytápění venkovského rodinného domu 

   Autor: Václav Maleček; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem systému vytápění venkovského rodinného domu. Práce je rozdělena na rešerši a projekt. V rešerši jsou popsány možné koncepty variant vytápění objektu na základě místních možností. Jsou ...
  • Návrh elektrické požární signalizace v objektu územní správy Krkonošského národního parku 

   Autor: Kristýna Malá; Vedoucí práce: Pechová Pavla; Oponent práce: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce je tvořena třemi částmi. První část bakalářské práce je teoretická a obsahuje rešerši na téma elektrické požární signalizace. Obsahem druhé části bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení objektu ...
  • Vytápění bytového domu s využiztím energie z obnovitelných zdrojů 

   Autor: Alina Markova; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Představená bakalářská práce se zabývá vytápěním bytového domu. Závěrečná práce se skládá ze dvou částí — projektové části a rozšiřující části. Cílem projektové části je návrh optimálního řešení vytápění zadaného bytového ...
  • Nízkoenergetické osvětlení miltifunkčního domu 

   Autor: Tomáš Lidmila; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nízkoenergetického osvětlení a silnoproudých rozvodů pro multifunkční dům. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá teoretickým řešením návrhu, popisuje různé typy ...
  • Vetrání městské knihovny 

   Autor: Tomáš Havelka; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá větráním městské knihovny v Turnově ve stupni rozšířené projektové dokumentace pro stavební povolení. Práce má dvě hlavní části. V první části, D.1, se práce zabývá celkovým konceptem technických ...
  • Zdravotechnika polyfunkčního objektu 

   Autor: Josef Kůna; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je rozšířená projektové dokumentace pro stavební povolení, která řeší zdravotechnické instalace polyfunkčního objektu. V první části práce se zabývám konceptem technických zařízení budovy. ...
  • Návrh a optimalizace energetického střediska pomocí simulačních nástrojů 

   Autor: Olga Aralkina; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této práce je představení možností použití integrovaných energetických centrů jako alternativy centrálně řízeným systémům. Tato diplomová práce je věnovaná modelování takového energetického střediska pro určenou ...
  • Rekonstrukce stávající vily a návrh přechodu do režimu NZEB 

   Autor: Jan Přívětivý; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Steinhaizl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá rekonstrukcí rodinné vily ve Velké Chuchli na Praze 5. Po dohodě s investorem byly navrženy úpravy stávajícího 1.NP a přístavba bazénového prostoru nad garáží ...
  • Energetická optimalizace zadaného klasteru budov 

   Autor: Jakub Doubrava; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Bartoš František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce se v první části zabývá současným stavem budov v dané lokalitě, jejich modernizací, energetickou optimalizací a vypracováním průkazů energetické náročnosti budov pro jednotlivé budovy. V další části se ...
  • Návrh umělého osvětlení v kostele sv. Jiljí 

   Autor: Kristina Gainanova; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce vznikla na žádost dominikánského klášteru o návrh nové osvětlovací soustavy pro sakrální prostor kostela svatého Jiljí, který se nachází v centru Prahy mezi ulicemi Husova, Zlatá a Jilská. Práce analyzuje ...