Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vnitřního vodovodu a kanalizace v hotelové budově 

   Author: František Zwettler; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Hlavním předmětem této práce je návrh systému likvidace odpadních vod a zásobování pitnou vodou hotelové budovy. Další částí diplomové práce je zamyšlení nad možností nakládání s odpadní a dešťovou vodou, případně jejího ...