Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt větrání bytového domu 

   Author: Jana Strupková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se skládá z teoretické, praktické a výkresové části. Výkresová a praktická část se zabývá návrhem větrání bytového domu. V teoretické části je zpracována studie na téma „Vnitřní prostředí bytových domů“.
  • Vnitřní prostředí administrativní budovy s návrhem vzduchotechnického systému 

   Author: Pavel Málek; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Lhotský Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Součástí této práce je legislativní pohled na vnitřní pracovní prostředí. Cílem práce je porovnat typy distribuce chladu pro prostory open space a vybrat nejvhodnější variantu pro řešený objekt. V další části práce je ...