Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh větracího systému ZUŠ Lounských 

   Author: Barbora Kabátová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Zadáním této studie bylo zpracovat přehled požadavků na vnitřní prostředí zadaného objektu ZUŠ Lounských a analýzu stávajícího stavu vybraných parametrů vnitřního prostředí. V období vzniku této práce propukla ve světě ...