Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vzduchotechnického systému zimního stadionu 

   Author: Štěpánka Vachulková; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce “Návrh vzduchotechnického systému zimního stadionu“ je teoretická část, skládající se ze dvou částí a projektová část. První část teoretické části je zaměřena na historický vývoj a současnost ...
  • Větrání bazénové haly a wellness 

   Author: Ondřej Opava; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Výsledkem diplomové práce je návrh systému větrání pro bazénovou halu a wellness prostory. V teoretické části práce je vypracován koncept, který je zaměřen na požadavky kvality prostředí v jednotlivých provozech objektu. ...