Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh kanalizace a vnitřního vodovodu v bytovém objektu 

   Author: Jan Litoš; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení, založené na architektonické studii bytového domu v ulici Podhradní, vytvořenou projektantem Ing. Petrem ...
  • Vytápění, větrání a chlazení minipivovaru s restaurací 

   Author: Adam Cink; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění a vzduchotechniky v objektu minipivovaru s přidruženou restaurací. Konceptuálně jsou navrhnuty i možnosti chlazení ve zmíněné budově. Jsou zjištěny okrajové podmínky pro ...